Tin mới

Thư Võ Tướng khuyên bảo thế hệ thanh niên Việt Nam

By Congty Vesinh TKT - Chủ Nhật, 20 tháng 10, 2013 No Comments
Lời Đại tướng chỉ dạy thế hệ thanh niên Việt Nam

"Đồng bào, đồng chí các thế hệ trước, đặc biệt là thế hệ thanh niên đã phát huy được truyền thống vĩ đại của dân tộc ta, làm nên những kỳ công phi thường, giành thắng lợi to lớn. Ngày nay, nhiệm vụ của thế hệ trẻ và của toàn dân ta phải kế tục truyền thống đó, phát huy hơn nữa, luôn luôn tin tưởng, luôn luôn học tập, đi vào thực tiễn, luôn luôn đổi mới, có những thành tích to lớn và sáng tạo để làm cho nước Việt Nam ta không chỉ là quốc gia anh hùng mà còn là một nước giàu mạnh, công bằng, dân chủ văn minh, sánh vai cùng các cường quốc trên thế giới", Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói trong cuộc phỏng vấn nhân dịp kỷ niệm 60 năm Cách mạng Tháng Tám hồi năm 2005.

Nguồn:VTV

No Comment to " Thư Võ Tướng khuyên bảo thế hệ thanh niên Việt Nam "