Tin mới

Phẩm chất của phụ nữ Việt Nam thời kỳ đổi mới

By Congty Vesinh TKT - Thứ Năm, 17 tháng 10, 2013 No Comments

"Tự tin , tự trọng , trung hậu , đảm đang" - 4 phẩm chất đạo đức cốt lõi phụ nữ VN cần phấn đấu đoàn luyện trong thời kỳ lúa ra đòng CNH-HĐH đất nước. Với vai trò vừa là một công dân nhưng cũng vừa là một người mẹ , người thầy đi hàng đầu của mỗi con người , phụ nữ sẽ là người gìn giữ , phát huy và trao truyền những giá trị truyền thống tốt đẹp trên.
 
VietNamNet có cuộc chuyện trò với bà Trương Thị Thu Thủy , Ủy viên Ban chấp hành , Phó trưởng ban Tuyên báo Trung ương hội liên hợp phụ nữ Việt Nam về các tiêu chí này.
 
"Tự tin , tự trọng , trung hậu , đảm đang'
 
- Theo bà , trong bối cảnh hiện nay , người phụ nữ đứng trước những đòi hỏi như thế nào của từng lớp ( về đạo đức , về sự nghiệp , về gia đình , … )?
 
chúng ta đã có những điều tra , phân tích và đi đến kết luận rằng người phụ nữ trong thời kỳ lúa ra đòng công nghiệp hóa , đương đại hóa đất nước là người phụ nữ vừa đảm nhiệm được nghề nghiệp ngoài từng lớp , vừa hoàn thành các nghĩa vụ trong gia đình và biết chăm nom cho bản thân.


Những ý nghĩa này tuy không khác nhiều về mặt bản chất so với những giá trị truyền thống trước đây nhưng trong thời đại hiện nay , những biểu lộ của nó có những điểm mới thay đổi đáng kể.
 
vì thế , chúng ta đặt ra tiêu chí về những đòi hỏi của từng lớp đương đại đối với người phụ nữ là: tự tín , tự trọng , trung hậu , đảm đang.
 
- tại sao đang từ "Anh hùng , quật cường , trung hậu , đảm đang" thì đến nay tiêu chí này lại có sự thay đổi như trên?
 
đất nước đã qua thời kỳ lúa ra đòng chiến tranh , bước vào giai đoạn xây dựng và phát triển. Chúng ta đề cao sự chủ động , năng động , tự tín , tự trọng của người phụ nữ trong giai đoạn hiện nay bằng những hành động như dám nghĩ , dám làm.
 
Như vậy , các tiêu chí này không phủ nhận những giá trị đã được lịch sử ghi nhận mà là sự phát triển trong hoàn cảnh , bối cảnh mới. Bản chất của những giá trị này là kế thừa , phát huy những giá trị truyền thống nhưng được đặt trong thời kỳ lúa ra đòng mới ( công nghiệp hóa , đương đại hóa đất nước ).
 
Không ngừng đoàn luyện , phấn đấu
 
- Bà có khả năng nói rõ nội hàm của những phẩm chất này?
 
tự tín là tin vào năng lực bản thân , chủ động và bình tĩnh giải quyết các nghề nghiệp trong cuộc sống và sự nghiệp. Họ dám nghĩ , dám làm nhưng cũng hết sức thận trọng , chịu bổn phận về việc mìnhTrung hậu , đảm nhiệm vẫn là những giá trị truyền thống được ghi nhận trong lịch sử cho đến tận hiện nay. Nhưng trong bối cảnh mới , phẩm chất đó đề nghị người phụ nữ không những đảm nhiệm trong gia đình mà còn đảm nhiệm cả ngoài từng lớp , công việc.
 
Người phụ nữ đương đại phải chung thủy , yêu nước , biết chia sẻ , quan hoài đến lợi ích của cộng đồng yêu cần lao , làm việc có khoa học; xây dựng được mối giao thiệp tốt với họ hàng và thường xuyên quan hoài , chăm nom , giáo dục con cái , …
 
Những đòi hỏi đó của từng lớp đương đại đặt ra cho người phụ nữ thách thức về việc làm thế nào để hoàn thiện bản thân để đáp ứng được. Theo bà , muốn làm được điều đó , người phụ nữ Việt Nam thời nay cần phải làm gì?
 
Tôi cho rằng người phụ nữ phải học tập , đoàn luyện không ngừng , hiểu được bản chất , biểu lộ cụ thể của từng phẩm chất trên để phấn đấu.
 
Người phụ nữ chẳng thể tự tín , tự trọng hay trung hậu , đảm nhiệm nếu không có tri thức , không có kỹ năng nghề nghiệp tốt để phấn đấu gây dựng gia đình và sự nghiệp.
 
- tại sao Hội LHPN Việt Nam đề xuất Chính phủ ban hành và khai triển dự án "Tuyên truyền , giáo dục phẩm chất , đạo đức phụ nữ Việt Nam" ( dự án 343 ) tại thời khắc mà nền kinh tế đang phát triển , quá trình CNH-HĐH đang diễn ra mau chóng chứ không phải thời khắc khác?
 
chúng ta nhận thấy thời kỳ lúa ra đòng công nghiệp hóa , đương đại hóa đất nước có nhiều tác động cả hăng hái lẫn thụ động tới người phụ nữ nói riêng và mọi người trong toàn từng lớp nhìn chung , đặc biệt có một bộ phận phụ nữ trẻ sống gấp , sống buông thả.
 
Trước thực trạng đó , cần phải chủ động định hướng tuyên truyền , giáo dục , vận động chị em phụ nữ phấn đấu , rèn luyện.
 
Với người phụ nữ , việc giáo dục , định hướng các giá trị về phẩm chất đạo đức lại càng trở nên quan yếu bởi họ có vai trò quan yếu trong đời sống từng lớp. Họ vừa là công dân , vừa là người mẹ , vừa là người thầy đi hàng đầu của mỗi con người. Họ chính là người gìn giữ , phát huy , trao truyền những giá trị đạo đức , văn hóa cho các thế hệ tương lai.
 
- Xin cảm ơn bà! làm , không tranh công , vã lỗi...
 
Còn tự trọng là chú trọng phẩm cách , danh dự của bản thân , chấp hành luật pháp một cách tự giác , kết đoàn , hỗ trợ lẫn nhau; có quan điểm , chủ kiến rõ ràng; khi mắc lỗi , biết mạnh bạo nhận khuyết điểm và chủ động sửa chữa khuyết điểm..

Interpetro chĂºc mừng ngĂ y Phụ nữ Việt Nam 20/10 - Interpetro chuc ...

.

Tags:

No Comment to " Phẩm chất của phụ nữ Việt Nam thời kỳ đổi mới "